วิทยาลัยการอาชีพเถิน รับมอบรถยนต์ 6 ล้อในกิจกรรมเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ 24 .. 2562 ที่วิทยาลัยการอาชีพเถินจังหวัดลำปาง นายประสานคูสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการวิทยาลัย  ชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพเถินส่งมอบรถยนต์6 ล้อยี่ห้อISUZU NPR 150 หมายเลขทะเบียน40-0974 ชลบุรีให้แก่วิทยาลัยการอาชีพเถิน  โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นผู้รับมอบและคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน

ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษามีความยากลำบากในการเดินทางครั้งหนึ่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า40-60 คน  คณะกรรมการวิทยาลัยฯและวิทยาลัยฯมีความต้องการดูแลนักเรียนนักศึกษาในส่วนนี้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมร่วมต่างๆ

จึงได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนจัดซื้อยานพาหนะขึ้นเมื่อวันที่20 ธันวาคม2561 ที่ผ่านมา  ได้เงินสมทบจำนวนกว่า400,000 บาทชมรมผู้ปกครองสมทบจำนวน250,000 บาทและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯสมทบจำนวน100,000 บาทนำเงินมารวมกันจึงจัดซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาได้ผู้อำนวยการฯกล่าว

นายประสาน  คูสวัสดิ์กล่าวว่าแม้จะไม่ใช่รถใหม่แต่ก็เป็นรถที่สามรถใช้งานได้หวังว่ารถยนต์6 ล้อคันนี้จะเป็นยานพาหนะที่ใช้ประโยชน์กิจการงานขิงวิทยาลัยฯได้อย่างสมบูรณ์วันนี้ตนดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการมอบขอให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเถินทุกคนตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อนำรางวัลมาเป็นเครื่องการันตรีถึงคุณภาพวิทยาลัยฯของเราและจะได้เป็นวิทยาลัยของชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

การรับมอบรถยนต์ในครั้งนี้นับว่าเป็นรถยนต์6 ล้อคันเดียวของวิทยาลัยการอาชีพเถิน  เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป

ณัฐชญานันท์ทองนิ่มนักข่าวพลเมือง/รายงาน