พะเยา ผู้สูงอายุ ผลิตงานแฮนด์เมด จักสานผักตบชวา ขายสร้างรายได้เข้าชุมชน

วันที่ 6 ก.ย 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมปราการ ศรีมันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และกลุ่มสูงอายุผู้พิการ บ้านสันนองเหนียว หมู่ 3 ตำบลต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา รวมกลุ่ม นำผักตบชวา มาจักสานกระเป๋า และเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ด้วยมือ ที่มีลวดลายหลากหลาย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างดีและยังช่วยให้ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นภาระของบุตรหลานและสังคม โดยแต่ละวันผู้สูงอายุจะมารวมกลุ่มกันบริเวณศาลา เอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมกัน จักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา แนะนำ จำหน่ายซึ่ง ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ ราคาหลักสิบจนถึงใบละ 150 บาท มีหลายลวดลาย ให้เลือก

นายสมปราการ ศรีมันต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ต๋อม กล่าวว่า ผู้สูงอายุ-ผู้พิการและสตรีรวมกลุ่มสร้างอาชีพใหม่ให้ครอบครัว ทำการฝึกจักสานผักตบชวา แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา หลังจากเสร็จจากการทำไร่ทำนา ก็จะมารวมกลุ่มกันสานผักตบชวา และสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนและครอบครัว สำหรับราคาเริ่มต้นที่ใบละหลักสิบไม่เกิน 150 บาท ซึ่งหากใครสนใจผลิตภัณฑ์ผักตบชวาที่กลุมผู้สูงอายุ-ผู้พิการสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ใหญ่บ้านที่เบอร์ 091-790-6775

สัมภาษณ์นายสมปราการ ศรีมันต๊ะผู้ใหญ่บ้านม.3บ้านสันหนองเหนียว อ.เมืองพะเยา

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา