พะเยา เขียวชอุ่มพุ่มไสวถนนอุโมงค์ไผ่รวก ยาวกว่า 500 เมตร

วันที่ 3 ก.ย 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าไม้และขุนเขา ล้อมรอบ ทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เกิดขึ้นอย่างสวยงาม เช่นถนนอุโมงค์ไม้ไผ่รวกบ้านบัว ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีต้นไผ่รวก ที่ยืนต้นอยู่ 2 ข้างทางริมถนน ได้มีซุ้มอุโมงค์ไผ่รวกสูงโค้งเขียวขจีอย่างสวยงามเป็นระยะทางยาวกว่า500 เมตร จนชาวบ้าน ตลอดผู้ที่ ขับรถผ่านไปมา และนักท่องเที่ยวต่างพากันจอดรถ ถ่ายรูป เซลฟี่ เป็นที่ระลึก เพราะเป็นถนนเส้นทางเพียงแห่งเดียวที่มีอุโมงค์ไม้ไผ่ยาวที่สุดและสวยที่สุดซึ่ง เป็นหนึ่งอันซีนในตัวเมืองพะเยาหรือในจังหวัดพะเยา

สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกทำให้พืชพรรณไม้ตามป่าเขาหลากหลายชนิดเจริญงอกงามเขียวชอุ่ม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ เจริญงอกงามเช่นเดียวกับต้นไม้ไผ่รวก ที่ได้แตกใบเขียวชะอุ่มจนปลายยอดโค้งมาบรรจบกันเป็นอุโมงค์อย่างสวยงามและหาดูได้ยาก ซึ่งต้นไผ่รวกเป็นพืชเศรษฐกิจของ ชุมชนบ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา และอาชีพหัตกรรมจักสานเข่งไม้ไผ่เป็นอาชีพที่ทำให้ประชากรในหมู่บ้านมีรายได้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านได้แก่ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(เข่ง) เป็นต้น

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา