ผบ.กองพลพัฒนาที่ 3 มอบบ้านหลังใหม่ให้ประชาชน


เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ที่บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 4 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พลตรีจาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พร้อมนางเบญจวรรณ เชื้อคำฟู ประธานชมรมแม่ทหารบกกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับนาย เฉลย ภักดีกุล ซึ่งประสบเหตุบ้านพักอาศัยเกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ กองพลพัฒนาที่ 3 จึงได้ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอนครไทย เร่งให้ความช่วยเหลือทันที โดยทางกองพลพัฒนาที่ 3 นั้น ได้ส่งกำลังพลช่างทหาร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง จ.พิษณุโลก มูลนิธิประสานบุญสถาน จ.พิษณุโลก กำนัน ชาวบ้าน ต.น้ำกุ่ม, ต.นครชุม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านพร้าว นายก อบต.บ้านพร้าว และพนักงาน บริษัทสยามสไมล์ จ.พิษณุโลก ปภ.สาขานครไทย ร่วมจำนวนเงิน 237,754 บาท

เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านของนาย เฉลย ภักดีกุล บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ 4 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 พร้อมที่จะเข้าอยู่อาศัยได้ จึงได้จัดพิธีส่งมอบบ้าน พร้อมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ให้กับครอบครัวของนายเฉลย ภักดีกุล ได้ใช้สอยและอยู่อาศัยต่อไป