“ส.ส.อ๋อง” เข้าพบ สสจ.พิษณุโลก ยอมรับ”โพสต์คราฟเบียร์” โทษปรับผิดครั้งแรก 5 หมื่นบาท


วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางเข้าพบนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาารณสุขจังหวัด (สสจ.) พิษณุโลก เพื่อปรึกษาหารือข้อกฎหมายกรณีโพสต์คราฟเบียร์ผ่านสื่อโซเซียล ภายหลังได้การประสานจาก สสจ. พิษณุโลก โดยมีนายณฤทธิ์ กันทวรรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟัง

นายนฤทธิ์ กล่าวว่า หลังจากได้มีผู้มาเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษกับ สสจ. พิษณุโลก กรณี ส.ส.ปดิพัทธ์ ได้โพสต์โฆษณาคราฟเบียร์ผ่านสื่อโซเชียล สำนักงาน สสจ.พิษณุโลก โดยกลุ่มกฎหมาย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในอันที่จะเป็นการฝ่าฝืนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ จึงตรวจสอบเอกสาร คลิปวีดีโอ และภาพที่แคปมาจากเฟซบุ๊กของนายปดิพัทธ์ รวมทั้ง อินสตราแกรม และ tiktok

นายนฤทธิ์ กล่าวอีกว่า การพิจารณาเบื้องต้น ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต รวมทั้งติดต่อไปยัง บริษัทผู้ผลิต คือ Thaispirit Industry อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา อีกทั้งตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดพิษณุโลก Phitsunulok Brewing เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “PHITLOK SESSION IPA” 5 % แอลกอฮอล์ พฤติกรรมดังกล่าว จึงเข้าลักษณะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อโซเชียล เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฐานโฆษณา

“ในวันนี้นายปดิพัทธ์ มาพบ สสจ.จากพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง ยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 43 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก จะมีโทษปรับ 50,000 บาท ซึ่งกฎหมายให้อำนาจคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด เป็นผู้พิจารณา ประกอบด้วย อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เมื่อผู้กระทำความผิดได้เสียค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” นายนฤทธิ์ กล่าว