พะเยา อดีตข้าราชการประมง ปลูกองุ่นไร้สาร

อดีตข้าราชการสังกัด ประมงจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกองุ่นไร้สาร และไร้เมล็ด ออกจำหน่ายหลังเกษียณอายุราชการ เป็นที่ต้องการของตลาด จนไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย โดยในแต่ระรอบจะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้กว่า 50,000- 60,000 บาท

นางโสภา สุขแสงโชติ อดีตข้าราชการสังกัดประมงจังหวัดพะเยา วัย 61 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังทำการเก็บผลผลิตองุ่นไร้เมล็ดพันธ์บิวตี้ซิสเลทไร้สาร ที่ขณะนี้ผลผลิตเริ่มสุก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หลังเขาใช้เวลาจากหลังเกษียณอายุราชการ มาทำสวนองุ่นไร้สารในนาม ไร่แสนสุข

โดยนางโสภา เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้เซ็ตเลท มาเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้ยังสามารถเก็บผลผลิตได้อย่างเต็มที่ โดยการปลูกองุ่นดังกล่าวนั้น ตนเองได้ทำการปลูกไว้จำนวน 31 ต้น โดยวิธีการปลูกนั้นจะปลอดสารเคมีและจะใช้วิธีการธรรมชาติในการดูแลผลผลิต จึงทำให้ผลผลิตมีคุณภาพไร้สาร และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยในแต่ละปีจะสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวน 2 รอบ และในแต่ละรอบนั้นก็จะสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ประมาณ 5-6 หมื่นบาท เนื่องจากผลผลิตของตนเองนั้นจะมีผู้มาสั่งจองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลผลิตออกและสุก และมีการสั่งจองตาม Facebook ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ซึ่งจะจำหน่ายในราคาที่ถูกเพียงกิโลกรัมละ 180 บาท และในแต่ละรอบนั้นก็จะสามารถจำหน่ายหมดโดยที่ไม่ต้องวางขายตามท้องตลาด ซึ่งจะมีผู้สั่งจองมารับที่สวนด้วยตนเอง สำหรับการผลิตนั้นเราจะดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษและจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทำการผลิตองุ่นในไร่แสนสุขของเรา

สัมภาษณ์… นางโสภา สุขแสนโชติ อายุ 61 ปีบ้านเลขที่ 215 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 081-7834428