นครพิษณุโลก แถลงข่าวจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวิเชียร น้อยน้ำใส ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดพริก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครพิษณุโลกและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม สืบทอดและรักษาประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ ซึ่งในปีนี้ ได้ขยายระยะเวลาในการจัดการงานเป็น 5 วัน โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 ไฮไลด์ในปีนี้ ในช่วงพิธีเปิด รับชมการแสดงจากสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานทางบกและขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานทางน้ำอันงดงาม ตลอดจนเป็นสีสันบนสายน้ำน่านที่น่าประทับใจ พร้อมชมขบวนแห่ผ้าห่มพระพุทธชินราช และขบวนแห่ผ้าป่าหัวเรือ ตลอดจนพิธีทอดผ้าป่าหัวเรือ โดยชาวบ้านท่าโรงและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำน่าน ซึ่งเป็นจุดกำเนิดการแข่งเรือยาวหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารด้วย

ด้านนางวิเชียร น้อยน้ำใส ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดพริก กล่าวว่า การทอดผ้าป่าของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำน่าน โดยเฉพาะชาวบ้านตำบลวัดพริก บ้านท่าโรงและบ้านใกล้เคียงจะเริ่มจากวัดปากพิงตะวันตกมาจนถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จนเป็นประเพณีการนำผ้าป่าหัวเรือและผ้าห่มไปถวายพระพุทธชินราช ประเพณีนี้ได้หายไปหลายปี

จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก ได้เห็นความสำคัญจึงได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมนี้ จึงได้จัดผ้าป่าหัวเรือและผ้าห่มไปถวายพระพุทธชินราชในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก เป็นประจำทุกปี ตลอดมาถึงปัจจุบันจนถือได้ว่าเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดพิษณุโลก อันควารค่าแก่การสืบสานและอนุรักษ์ไว้สืบไป

สำหรับประเภทการแข่งขั้นแบ่งเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย 1.เรือยาวใหญ่ (ฝีพายตั้งแต่ 40 คนไม่เกิน 55 คน) 2.เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน (ฝีพายตั้งแต่ 40 คนไม่เกิน 45 คน) 3.เรือยาวกลาง (ฝีพายตั้งแต่ 30 คนไม่เกิน 40 คน) 4.เรือยาวเล็กประเภท ก. (ฝีพายไม่เกิน 30 คน) 5.เรือยาวเล็ก ภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝีพายไม่เกิน 30 คน) 6.เรือจิ๋ว (12 ฝีพาย) 7.เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภท เชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่น 8.เรือยาวเล็ก ประเภท ก. 2 (ฝีพายไม่เกิน 30 คน) 9.เรือท้องถิ่น (3 ฝีพาย) นอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน ถือเป็นสีสันภายในงานด้วย

จึงขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีความสนุกสนาน ท้าทายชิงความเป็นเจ้าแห่งสายน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-วรมหาวิหาร และการจัดจำหน่ายสินค้าและอาหาร ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2566 นี้