เชียงราย สสส. มอบหมวกกันน็อคเด็กเล็ก จัดทำธนาคารหมวกกันน็อค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายสุริยัน ตื๊อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ป่าก่อดำ และ ตัวแทนจาก อปท. ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว รับมอบ มอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 70 ใบ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคีงานด้านความปลอดภัยทางถนน และสโมสรแบดมินตัน โดยมี นางสาวขวัญรักษ์ เม้งตระกูล ผู้จัดการโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนฯ นำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ นางสาวสริยา ทวีกุล ที่ปรึกษาแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือ ส่งมอบ ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ก่อนการส่งมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กเล็ก ได้รับเมตตาจาก พระครูประดิษฐ์กรณีย์ เจ้าอาวาสวัดโป่งมอญ เจ้าคณะตำบลป่าก่อดำ เจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์และเจิมหมวกกันน็อกเพื่อเป็นสิริมงคล

สำหรับการส่งมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กเล็ก เป็นการดำเนินการ ร่วมจัดแข่งขันแบดมินตันการกุศล “ตีแบดฯ เพื่อหัวน้อง” ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์จัดหาหมวกกันน็อกสำหรับเด็กจำนวน 2,000 ใบ มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนโดย สสส. จำนวน 105 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำงานร่วมกับแผนงาน สอจร. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็กเล็กที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์โดยมีผู้ปกครองขับขี่มาส่งเข้าเรียน และเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลต่างๆ ในครอบครัวได้สวมหมวกกันน็อคตาม

นายสุริยัน ตื๊อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากสถานการณ์การเสียชีวิตและบาดเจ็บจาก “การชนบนถนน” หรือ “อุบัติเหตุทางถนน” ของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น คนไทยทั้งประเทศเสียชีวิตบนถนนมากถึง 2 หมื่นคนต่อปี กว่า 16,000 คน หรือ80% เหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉพาะรถจักรยานยนต์ 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าความสูญเสียสูงถึง 9 หมื่นล้านบาท จำนวนผู้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ใช้รถจักรยานยนต์เฉลี่ยปีละเกือบ 2 แสนคน กลุ่มอายุสูงสุดที่เกิดเหตุคือ 15-19 ปี โดยส่วนมากบาดเจ็บทางศีรษะ จังหวัดเชียงราย มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงมากถึง 34.3 คน ต่อ ประชากร 1 แสนคน จากจำนวนประชากร 1.9 ล้านคน หมายถึงว่า ต่อปีแล้วคนเชียงรายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 650-700 คน

ทางด้าน นางสาวขวัญรักษ์ เม้งตระกูล ผู้จัดการโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนฯ กล่าวว่า การนำหมวกนิรภัยมามอบให้กับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ วันนี้ เป็นความตั้งใจใช้วินัยทางกีฬามาบูรณาการกับการรับบริจาคซื้อหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเล็ก โดยจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันการกุศล ร่วมกับ ภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ สสส. ได้แก่ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) สโมสรแบดมินตันอมาตยกุล สโมสรแบดมินตันยูนิตี้แอนด์ระวิน สโมสรแบดมินตันพัชระ และสโมสรแบดมินตันในจังหวัดขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี ได้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมหมวกกันน็อคสำหรับเด็กให้ได้ 2,000 ใบ สำหรับมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำงานร่วมกับ สสส. จำนวน 105 แห่ง และ สอจร.ในพื้นที่ที่มีการร้องขอ โดยจำนวนหมวกนิรภัยสำหรับเด็กที่มามอบในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ใบ เพื่อจัดทำธนาคารหมวกกันน็อค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอแม่ลาว 70 แห่ง หรือ ตามความจำเป็นของแต่ละศูนย์

ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของการดูแลรักษาชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีทั้งภาคส่วนราชการ เอกชน ชุมชนในหลายพื้นที่ คือ กระตุ้นให้คนไทยที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางศีรษะ และ การพิการของผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2570 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความปลอดภัยทางถนนอีกด้วย.