“แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์”จัดแสดงและจำหน่ายผ้าทอ 1 ใน 5 นางพญาผ้า และสินค้าโอท็อป

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 24 พ.ค. 62 ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์” โดยมีนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่าย OTOP จัดงาน“แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์” ขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงผ้าทอของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP


ภายในงานมีการออกร้าน OTOP จำนวน 120 บูธ แยกเป็นประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 40 บูธ อาหาร 41 บูธ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 10 บูธ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 9 บูธ และ OTOP ชวนชิม 20 บูธ จัดแสดงนิทรรศการผ้าทอของจังหวัดอุตรดิตถ์ และการแสดงการออกแบบผ้าทอจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจับสลากรางวัล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆประจำทุกวัน

ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสภาพพื้นที่อยู่ในเขตรอยต่อ 3 วัฒนธรรม คือ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง (สุโขทัย) ซึ่งเป็นผลให้ลักษณะวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาษาถิ่น ประเพณี ผสมผสานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าเกิดจากเรื่องราวในชีวิตและธรรมชาติรอบตัว เช่น ลายหงส์ใหญ่ ลายขอกระเบื้อง ลายดาวดึงส์ ลายขอลามก้าน ลายดอกเคี๊ยะ ลายแปดขอ ลายงูเหลือม ลายเก็ดทะหวา ลายผักแว่น ลายนาค ลายสิงห์ ลายก้ามปู ลายผีเสื้อ ลายน้ำไหล

นอกจากนี้ยังได้รับการขนานนามว่า เป็น 1 ใน 5 นางพญาผ้าซิ่น คือสุดยอดของผ้าซิ่น 5 ชนิด ได้แก่ 1. ซิ่นไหมคำเมืองเชียงตุง/ซิ่นบัวคำ 2. ซิ่นตีนจกไหมเงินไหมคำราชสำนักเชียงใหม่ (ซิ่นจกแบบเชียงใหม่) 3. ซิ่นน้ำถ้วม (ผ้าซิ่นไทยวนชนิดหนึ่ง) จังหวัดตาก 4. ซิ่นวิเศษเมืองน่าน (ซิ่นหล่ายน่าน) และ 5. ซิ่นน้ำปาด – ฟากท่า อุตรดิตถ์ ซึ่งมีความประณีตในการออกแบบลายและเลือกสีสัน ลักษณะคล้ายซิ่นลาวครั่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้ทอใช้ในชีวิตประจำวันแต่ทอเป็นผ้าซิ่นมูนมัง หรือเป็นมรดกประจำตระกูล

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน