อุตรดิตถ์ “เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้” แถลงจัดงานลางสาดและลองกองหวาน


เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสวนธนาฟาร์ม ต.นา-นก-กก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานแถลงข่าวข่าวงานลางสาดลองหวานประจำปี 2566 โดยมีนางพรทิพย์​ ศรี​สมโภชน์​ เกษตร​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางเยาวรัตน์​ พันธ์​ทอง​ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ สนง. พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล นางชลธิชา ฟูบินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอลับแล นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหม นายก อบต.นา-นก-กก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน


โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดงานลางสาด เป็นงานที่ได้มีการจัดงานมานานหลายปี ในอดีต หากพูดถึงลางสาดในภาคเหนือ จะมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้น ก็คือที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับประทานและรู้จักผลไม้ชนิดนี้มากขึ้น ทางอำเภอลับแล จึงได้จัดให้มีงานลางสาดเป็นงานระดับอำเภอขึ้น ซึ่งทำให้มีผู้ให้ความสนใจไปเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อลางสาดไปรับประทาน รวมถึงรับซื้อไปจำหน่ายต่อ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

ต่อมาในปี 2528 สมัย ดร.ธวัช มกรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านมีดำริว่า น่าจะจัดงานนี้ ให้เป็นงานใหญ่ระดับจังหวัด และให้เป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงลางสาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ไปพร้อมๆ กัน จึงได้จัดงานชื่อว่า “งานเทศกาลลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2528” ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัด และงานนี้ก็ได้มีการจัดติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ยกเว้นปี 2564 ไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งถ้านับรวมปีนี้ ถือเป็นการจัดงานปีที่ 37 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่ทราบกันโดยกว้างขวางในแง่มุมของ “เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้” ที่ได้รวมเอาผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มาไว้ที่นี่ ซึ่งนอกจากลางสาดและทุเรียนแล้ว ส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะปลูกผลอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน ได้แก่ ลองกอง มังคุด มะไฟหวาน เป็นต้น

ส่วนอำเภอเมือง จะมีเงาะ ฝรั่ง กล้วย มะไฟหวาน อำเภอพิชัย มีมะปรางหวาน องุ่น อำเภอตรอน มีกระท้อน ส้มโอ อำเภอท่าปลา มีลำไย เงาะ เม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ อำเภอน้ำปาด มีสัปปะรดห้วยมุ่น อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคกมีมะขามหวาน เป็นต้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ซึ่งท่านอยากจะรับประทาน ผลไม้อะไรก็มีให้รับประทาน

ในส่วนของงานเทศกาลลางสาดหวานนั้นมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ในวันพิธีเปิดงานชมริ้วขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้านและวิถีชาวสวน การประกวดลางสาด การประกวดลองกอง การประกวดจัดกระเช้าผลไม้ ชมนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร การสาธิตการทอผ้า เลือกซื้อลางสาด ลองกองหวาน ผลไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากทั้ง 9 อำเภอ ชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง สวนสนุกชุดใหญ่ทุกคืน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย.จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญเที่ยวงานลางสาด และลองกองหวาน ประจำปี 2566 ปีนี้ทางจังหวัดได้มีกำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก

ปวินท์ อินกล่ำรายงาน