กรมทางหลวงชนบท ระดมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง บนไหล่ทางหลวงชนบททั่วประเทศ

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบนโยบายและทำพิธีปิด “การประชุมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทตาก ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) และนายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และทำพิธีปิด “การประชุมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 คน

โดยมอบหมายให้นายทักษิณ บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 พร้อมนายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก และผู้อำนวยการแขวงในสังกัด ช่วยกันระดมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ต้นไม้ในรัชกาลที่ 10 ให้เป็นร่มเงา และเหลืองอร่าม บนเส้นทางหลวงชนบท ทั้งประเทศ

นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก กล่าวว่า ไหล่ทางบนเส้นทางหลวงชนบทจังหวัดตาก มีพื้นที่เพียงพอที่จะปลูกต้นไม้รวงผึ้ง โดยจะเริ่มปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ในต้นฤดูฝนนี้ โดยเป้าหมายจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา ที่มีมากว่า 30,000 คน ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดตาก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานของฝ่ายปกครองในแต่ละอำเภอ ดีเดย์ปลูกต้นไม้ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้อธิบดีได้เน้นย้ำ เรื่องการต่อยอดนวัตกรรม การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้ นอกจากเป็นทบทวนแนวทางการบริหารงาน เสริมสร้างความรู้ทักษะต่าง ๆ การสร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น 40 คน ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดตาก) อำเภอเมือง จังหวัดตาก อีกด้วย.