พิษณุโลก กองบิน 46 ร่วมสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ชวนชมโดดร่ม

ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ข้าราชการ และผู้สนใจ ร่วมชมการแข่งขันทางอากาศและการบิน ประเภทกีฬาโดดร่มในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ณ พื้นที่กองบิน 46 (สนามฟุตบอล 1 ) ฝั่งบ้านพัก

โดยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ประจำปี 2566 (กาญจนบุรีเกมส์)
กีฬาทางอากาศ ประเภทกีฬาโดดร่ม
ณ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่22-24 สิงหาคม 2566

มีนักกีฬาเข้าร่วม ทั้งหมด 13 คน
9 จังหวัด
1.กาญจนบุรี (จังหวัดเจ้าภาพ)
2.พิษณุโลก
3.กรุงเทพฯ
4.ลพบุรี
5.สุพรรณบุรี
6.นครราชศรีมา
7.บึงกาฬ
8.เชียงราย
9.สระบุรี

โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภท
ได้แก่
1.บุคคลชาย
2.บุคคลหญิง
3.ประเภททีม

ซึ่งจะทำการแข่งขันแบบลงเป้าแม่นยำทั้งหมด 4 รอบ

โดยกองบิน 46 ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก หรือ BT-67 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ทำการในอากาศ ทุกเที่ยวจนจบภารกิจ