พิษณุโลก ผบ.ทบ.สถาปนาครบรอบ 121 ปี กองทัพภาคที่ 3


วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมงานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 121 เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โอกาสนี้ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3, ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 121 และในการนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน โดยได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา

พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การกำเนิดเกิดขึ้นของหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3, โครงการทหารพันธุ์ดี , รวมทั้งผลิตผลจากโครงการฯ และผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ต่อมาผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 3 ครบรอบปีที่ 121 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 ก่อกำเนิดเมื่อ 20 สิงหาคม 2445 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ สืบเนื่องมาจากเงี้ยวบ้านบ่อแก้ว แขวงเมืองลอง และบ้านป่าผึ้ง แขวงสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้รวมตัวเป็นกบฏก่อการจลาจล ใช้อาวุธปืนเข้ายึดเมืองแพร่ พระยาไชยบูรณ์ ข้าหลวงกำกับราชการแพร่ ได้รวบรวมกำลังต่อสู้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2445

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พลโทพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นแม่ทัพใหญ่ยกกำลังปราบปราม ระหว่างทาง เมื่อผ่านทางพิษณุโลก พิชัย และอุตรดิตถ์
ได้เกณฑ์กำลังไปช่วยด้วย จนสามารถปราบปรามกบฏเงี้ยวได้สำเร็จ เมื่อ 20 สิงหาคม 2445 จึงถือเอาวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันปราบเงี้ยวกบฏได้สำเร็จ และเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 3

โดยมีพลโท ประพันธ์ กุลพิจิตร เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 คนแรก และปัจจุบัน พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 คนที่ 40 ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีความพร้อมลักษณะของผู้นำ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กองทัพภาคที่ 3 มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่า “ชายแดนสงบ ยามรบมั่นใจ ผู้คนปลอดภัย ภายในมั่นคง” กองทัพภาคที่ 3 เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกที่รับผิดชอบในพื้นที่17 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยเกียรติประวัติที่ยาวนานจากอดีตสู่ปัจจุบัน ครบ 121 ปี แห่งการสถาปนาหน่วยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่ง