อธิบดีกรมพลศึกษา ส่งมอบสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน ให้กับเทศบาลนครแม่สอด พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน ส่งมอบให้กับดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยมีนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา อดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย และผู้บริหารท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 5 อำเภอชายแดน แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดส่งมอบสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน นครแม่สอด ในครั้งนี้

 

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า แม่สอด ให้ความสนใจด้านกีฬา มีการจัดการแข่งขันกีฬา ใน 5 อำเภอชายแดน และแข่งขันกีฬาในประเภทต่าง ๆ ทั้งชาวไทย และเมียนมา ปัญหาอุปสรรคคือสนามกีฬาแข่งขัน และฝึกซ้อม กรมพลศึกษา เห็นความสำคัญในเรื่องกีฬา ที่จะเป็นสนามกีฬานานาชาติ จึงได้จัดงบประมาณ สร้างสนามกีฬากลาง ประกอบด้วยสนามฟุตบอล อัศจรรย์ ลู่วิ่งยางใยสังเคราะห์ โรงยิมนีเซียม และในส่วนที่เหลือ จะได้จัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม เป้าหมายสร้างเทศบาลนครแม่สอด เป็นสปอร์ตซิติ้ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า แผนธุรกิจ และแผนพัฒนากีฬา จะร่วมกับจังหวัดตาก สมาคมกีฬาจังหวัดตาก การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ท่องเที่ยวและกีฬา ตาก และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด นักเรียน เยาวชน ประชาชน นครแม่สอด ร่วมการวางแผนจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สร้างนครแม่สอด เป็นสปอร์ตซิตี้ มีการเล่น ฝึกซ้อมเป็นประจำตลอดปี ที่สำคัญจะใช้ประโยชน์สนามกีฬาแห่งนี้ เป็นวัตถุดิบให้กับโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครแม่สอด อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามสำหรับพิธีส่งมอบสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน ในครั้งนี้ มีการแสดงกิจกรรม จากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ CDCการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และชุดการแสดงจากวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด ในชุด ฟ้อนเล็บ หลังจากนั้น มีการแข่งขันฟุตบอล 2 คู่ ระหว่าง VIP แม่สอด กับ VIP ตาก และทีมนครแม่สอดยูไนเต็ด กับทีมเมียวดีซิตี้

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น