เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ -ผบช.ภ. 5 ลงพื้นที่แม่น้ำโขง หารือเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือการบังคับใช้ กม.

วันที่16 สิงหาคม 2566 โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ตามคำเชิญของ พล.ต.ท. ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

โดยได้นำคณะลงพื้นที่แม่น้ำโขงของไทย ในโอกาสนี้ได้หารือกันถึงการรับมือความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบปรามการค้าผิดกฎหมายผ่านความร่วมมืออันยาวนานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสหรัฐฯ กับไทย

การพบปะกันในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตโกเดค กงสุลใหญ่บูเจนนาส และ พล.ต.ท.ปิยะ ได้พูดคุยกันถึงแนวโน้ม การค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ในระยะหลัง ๆ มานี้ รวมถึงภัยคุกคามที่เกิดจากเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ข้ามพรมแดน และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนของไทย โดยเห็นความสำคัญของการดำเนินการเพื่อให้แม่น้ำโขงสามารถคงไว้ซึ่งการดำรงชีพในชุมชนท้องถิ่น และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของไทยต่อไป


เอกอัครราชทูตโกเดค กล่าวว่า สหรัฐฯ มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและยาวนานหลายทศวรรษกับไทยในด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งยังทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ภาคีของเราทั่วประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การสืบสวนสอบสวน และการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI)และสำนักงานตำรวจลับ (Secret Service) ของสหรัฐฯ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(CCIB) ของไทยสืบสวนกรณีเครือข่ายหลอกหลวง ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ก่อเหตุ 31 รายในข้อหาต่างๆ เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค 5 ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราส่งผลให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปีละกว่า 400 นาย มีการตรวจยึดยาบ้าหลายสิบล้านเม็ด รวมถึงเฮโรอีน ยานพาหนะ และเงินสด ตลอดจนมีการสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศเพื่อหยุดสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดไม่ให้ไปถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตโกเดค กงสุลใหญ่บูเจนนาส และ พล.ต.ท.ปิยะ ได้หารือถึงแนวทางอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อร่วมมือกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งไปสู่เป้าหมายที่มีร่วมกันของเราในภูมิภาคแม่น้ำโขง

“เรายินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของเรากับสำนักงานตำรรวจแห่ง ชาตขิองไทย โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำโขง ซึ่งมีแนวชายแดนระยะทางไกลยาวติดกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงสำ หรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สหรฐัฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติไมว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด มนุษย์หรือสัตว์ป่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชน หรือการฟอกเงิน” เอกอัครราชทตู สหรัฐฯ โรเบิรต์ เอฟ. โกเดค กล่าว

“เราขอบคุณ พล.ต.ท. ปิยะ ที่เชิญ เรามาลงพื้นที่ในครั้งนี้และขอเน้นย้า ความมุ่งมั่นของเราในการทำ งานกับตำรวจภูธรภาค 5 ในความท้าทายเหล่านี้ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นประเด็นที่ สหรัฐฯ และไทยใหค้วามสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศของเราทั้งสองปลอดภัยยิ่งขึ้น”กงสุลใหญ่ ลิสา บูเจนนาส กล่าว