พะเยา กลุ่ม มพ.เสรีเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยพะเยา เคลื่อนไหว สงวนชื่อนิสิต

วันที่ 16 ส.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.00 – 17.00 น. กลุ่ม มพ.เสรี เพื่อประชาธิปไตย นำโดย (น.ส.ดรุณี สาธร (อาซ้อ) ประธานกลุ่ม มพ.เสรี, (นายรัฐศาสตร์ ชาแท่น )คณะรัฐศาสตร์ เลขานุการกลุ่มฯ และ(นายภรัณยู แผ้วบาง) .คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3, ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ขอเวลาชาว มพ. คนละ 1 นาที ร่วมลงชื่อเสนอคำถามประชามติ ให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดย สสร. ที่ประชาชนเลือกตั้ง เพื่อจะนำไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยการลงรายชื่อมี 2 รูปแบบคือ แบบฟอร์มออนไลน์ ผ่าน google form https://conforall.com และแบบลงชื่อเขียนที่กระดาษ ณ ลาน ATM อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ตึกPKY) มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

สำหรับ กิจกรรมช่วงบ่ายกลุ่มฯ รวมตัวกันบริเวณ โต๊ะกลาง ด้านข้างตู้ ATM อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ตึกPKY) มหาวิทยาลัยพะเยา และจัดเตรียมสถานที่ในการลงชื่อคำถามประชามติ แบบกระดาษ โดยการนำแผ่นข้อความกระดาษไปติดบริเวณกำแพง พร้อมกับสมาชิกกลุ่มฯ ยืนชูป้ายกระดาษข้อความเชิญชวนนิสิตมาต่อแถวมาร่วมลงชื่อเป็นจำนวนมาก และในกิจกรรมครั้งนี้ทางกลุ่ม ได้นำเสื้อของกลุ่ม มาจัดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปด้วย และขะ ยุติกิจกรรม เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 เครือข่ายประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญเริ่ม kick off แคมเปญระดมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน เสนอ คำถามที่จะใช้ในการทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อ ครม.เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารัฐธรรมนูญที่จะเขียนขึ้นใหม่ สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง เครือข่ายประชนชน เขียนรัฐธรรมนูญจึงเสนอคำถามว่า“ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน” เพื่อให้ผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญยึดโยงและรับผิดชอบต่อประชาชน และสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา