พิษณุโลก สุ่มตรวจยาเสพติดพระสงฆ์
สร้างความมั่นใจพุทธศาสนิกชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.  พระครูรัตนเสนาภิมุข เจ้าคณะตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) และนายจุฑาพันธุ์ วัดแพง ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก (ฝ่ายความมั่นคง) พร้อมสมาชิกอาสารักษาดินแดน อ.เมืองพิษณุโลก ชุดปฏิบัติการพิเศษ DOPA37 ร่วมตรวจหาสารเสพติดในร่างกายพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่ วัดคูหาสวรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี 2566 ที่คณะสงฆ์ร่วมกับฝ่ายปกครองมีโครงการร่วมกันดูแลความเรียบร้อยด้านป้องกันเรื่องยาเสพติด ไม่ให้คณะสงฆ์ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เพื่อสร้างความมั่นใจให้พุทธศาสนิกชนว่าพระสงฆ์ สามเณร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  เนื่องจากปัจจุบันข่าวสารเรื่องปัญหายาเสพติดมีทุกพื้นที่ ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความไม่มั่นใจว่าวัดไหนบ้างที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การสุ่มตรวจครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้พุทธศาสนิกชน แต่ วันนี้ผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ สามเณรจำนวน 28 รูป ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด