เชียงใหม่ จัดพิธีมหรสพสมโภช นื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 คืน 7 วัน

วันที่ 22 พ.ค.62 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกับส่วนกลาง และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ


ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดมหรสพสมโภช วันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งในวันนี้มีการแสดงฟ้อนเล็บเฉลิมพระเกียรติ จากนักแสดงฟ้อนเล็บ 2,495 คน แสดงฟ้อนในชุดต่างๆ อาทิ การฟ้อนเทิดไท้องค์ราชัน ฟ้อนม่านมุยเชียงตา ฟ้อนเงี้ยว ฟ้อนน้อยใจยา และการฟ้อนม่านแม่เล้ ซึ่งล้วนเป็นศิลปะการแสดงแบบล้านนาที่หาชมได้ยาก


นอกจากนี้ จะมีการแสดงโขน ในวันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 28 พฤษภาคม และ การแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้ง 7 วัน เช่น มหกรรมกลองและศิลปล้านนา การแสดงวงดนตรีจิตอาสา 904 ละครพื้นบ้านล้านนา วงดนตรีสากลจากมหาวิยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดนตรีล้านนามหาดุริยางค์ การแสดงพื้นเมืองร่วมสมัย และนาฏศิลป์ไทย