ชาวไทยและชาวเมียนมาในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์กว่า 100 รูป สร้างความเป็นสิริมงคล รับปีหมูทอง ปี 2562


ที่บริเวณถนนหมายเลข 12 ริมเมย-แม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ในพื้นที่ชายแดน ต่างมีการแต่งกายชุดชนเผ่า ของชาวไทยใหญ่ และชาวเมียนมา จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ชาวไทยและชาวเมียนมาจำนวนกว่า 100 รูปจากหัววัดต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ วัดไทยวัฒนาราม วัดไตรรัตนาราม วัดท่าสายโทรเลข วัดหนองกิ่งฟ้า และวัดท่าอาจ


เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ต้อนรับปีหมูทอง เนื่องจากหลายคนเชื่อว่า การเริ่มต้นด้วยการทำความดี ในช่วงวันแรกของปี จะเกิดความความโชคดี ความเจริญก้าวหน้า นำพาความสุข มาสู่

ตนเองและครอบครัว
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น