ไทย-จีน MOU จัดมิสแกรนด์พะเยา 2024

วันที่ 4 ส.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวัชรพงษ์ กาญจนกฤต ผอ.กองประกวดมิสแกรนด์พะเยา 2024 กองประกวดมิสแกรนด์พะเยา 2024 จัดโปรโมท มิสแกรนด์พะเยา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เปิดงานแฟชั่นโชว์จากผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์พะเยา 2024 และลงนามความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนจีนกับหอการค้าจังหวัดพะเยา โดยกองมิสแกรนด์พะเยาเป็นจุดเชื่อมโยง ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และยกระดับสินค้าสู่สากล บริเวณห้าง Top Plaza ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ชมแฟชั่นโชว์จากผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์พะเยา 2024 เปิดตัวและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การประกวดมิสแกรนด์พะเยาอย่างเป็นทางการ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเพณีวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยา แหล่งท่องเที่ยว และ สินค้าของดีจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทาง การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างหอการค้าจังหวัดพะเยากับหอการค้ามณฑลไห่หนาน ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ของจังหวัดพะเยา จึงร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างหอการค้าจังหวัด พะเยากับหอการค้ามณฑลไห่หนานโดยกองประกวดมิสแกรนด์พะเยา 2024 และเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมนี้ พร้อมเงินรางวัลและโอกาสมากมาย

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา