ทัพนักกีฬามวยสากล รร.กีฬา อบจ. พิษณุโลก คว้า 10 เหรียญทอง 4 เงิน 4 ทองแดง ครองถ้วยคะแนนรวม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “นครลำปางเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ภายใต้การสนับสนุนของ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยทัพนักกีฬามวยสากลโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง 10 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รวมทั้งยังได้รางวัลนักชกยอดเยี่ยมชาย-หญิง และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมมามาครอบครอง ดังนี้

🥇เหรียญทอง
🥊 มนชนก นิลสนธิ

🥇เหรียญทอง
🥊 วริศรา เต็งโล่ง ชนะ สุรางคนา จันทร์โสภา

🥇เหรียญทอง
🥊 ธรรมรัตน์ เจริญสิริสารัตน์

🥇เหรียญทอง
🥊 ฐิติพันธ์ คำแร่

เหรียญทอง 🥇
🥊 ตรัยบุตร โชคเจริญ

เหรียญทอง 🥇
🥊ธนภัทร เป้จิ๋ว

เหรียญทอง 🥇
🥊 อภิชิต เเจ่มดี

เหรียญทอง 🥇
🥊สุทธิพงษ์ สีทองสา

เหรียญทอง 🥇
🥊นันทวัฒน์ ทองกล่ำ

เหรียญทอง 🥇
🥊ธนาวัฒน์ สังข์เงิน

🥈เหรียญเงิน
🥊 ณัฐนันท์ วงษ์เมือง

🥈เหรียญเงิน
🥊 กิติพงษ์ อินทร์กอง

เหรียญเงิน 🥈
🥊 อนัดทา เพ็งเเก้ว

เหรียญเงิน 🥈
🥊 พัฒนา ศรีสวัสดิ์

เหรียญทองแดง 🥉
🥊 วโรดม เพชรขุ้ม

เหรียญทองแดง 🥉
🥊สรวิชญ์ จันทระ

(ทองเเดง)🥉
🥊 รังศิโรจน์ เพ็งกระโจม

(ทองเเดง)🥉
🥊 ณรงค์ฤทธิ์ เครือพุฒ

นอกจากนี้ วริศรา เต็งโล่ง คว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิง 14 ปี และ นายอภิชิต แจ่มดี คว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมชาย 16 ปี ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง 14 ปี นายปรีชา นามนิล, รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย 14 ปี นายณัฐพล พรมไตร, รางวัลผู้สอนยอดเยี่ยมชาย 16 ปี นายผดุงชัย พันนุมา และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย 18 ปี นายอัศยุทธ พันนุมา