พะเยา จัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 22 พ.ค.62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดย จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

สำหรับมหรสพ มีการแสดง ประกอบด้วย การฟ้อนเล็บ 1,000 คน การรำถวายพระพร การแปลอักษร ประกอบด้วย 3 ข้อความ คือ “ในหลวง ร.๑๐” “พะเยา” และ “ทรงพระเจริญ” , ซอเทิดพระเกียรติ วงปาดแน วงสะล้อซอชึง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาพะเยา การแสดงชาติพันธุ์และชนเผ่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงดนตรีออเคสตร้า กลองพื้นเมืองผสมวง และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการสินค้า OTOP

จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชาวพะเยาทุกหมู่เหล่าร่วมชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา