พะเยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่  28  กรกฎาคม  2566  เวลา  07.30 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นช้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน  72 รูป ที่ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม  2566

ในช่วงเย็นของวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จะเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะยา  เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30  น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ปัณณวิชญ์ อยู่ดีจังหวัดพะเยา