จังหวัดตาก จัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา18.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวรานนท์​ ยิ้มมงคล นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตาก

โดยมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT เพื่อทำพิธีเปิดงานพร้อมกับส่วนกลาง และเมื่อถึงเวลาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน

รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้ทุกจังหวัดจัดงานมหรสพสมโภชขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดตากจึงได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 22 -26 พฤษภาคม 2562 โดยมีการแสดงมหรสพสมโภชต่างๆ เช่น การรำถวายพระพร การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงระบำกระทงสาย การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงฟ้อนพัดใบลาน เป็นต้น

จังหวัดตากจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารกิตติคุณ อ.เมืองตาก ในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30-21.00 น. ของทุกวัน โดยขอให้แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้