ผบ.ทบ. ลงพื้นที่พะเยา ถวายเทียนพรรษาและมหาสังฆทาน พระสงฆ์ 22 รูป

 

วันที่ 26 ก.ค 66 เวลา 9.00 น. พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะ   ได้เดินทางมาถวายเทียนพรรษาและมหาสังฆทาน ประจำปี 2566 บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช  มทบ.34 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี พลตรี  สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34  พร้อมคณะให้การต้อนรับ  โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้นำคณะกล่าวคำถวายเทียนพรรษา และมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์จำนวน 22 รูป

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลทานบารมี ถวายมหาสังฆทาน อุทิศถวาย พ่อขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด วัฒนธรรมประเพณีแห่งพระพุทธศาสนาให้ดำรงค์ คงอยู่สืบไป ที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นพบปะและพูดคุยกับคณะที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองก่อนจะเดินทางต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติหน้าที่ยังจังหวัดเชียงราย

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและวันอาสาหหบูชาและวันเข้าพรรษา ประกอบกับ พระเดชพระคุณ พระพรหม วชิรคุณ (หลวงพ่อ ไพบูลย์ สุมังคโล) จะเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 90 ปี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 พระเดชพระคุณ หลวงพ่อฯ จึงได้สร้าง วัดพญาเจืองธรรมิกราช เพื่อถวายพระเกียรติคุณของพ่อขุนเจือง ธรรมิกราช ให้เป็นที่ปรากฏในแผ่นดิน และในบวรพระพุทธศาสนา คู่กับค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

จึงได้สร้างเสนาสนะอาคารรับรอง โดยตั้งชื่อว่า “กุฏิอายุบวร 40 ปี พระพรหม วชิรคุณ” และให้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา มหาสังฆทาน ณ มณฑลพิธี หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนเจืองธรรมิกราช โดยให้อาราธนาพระสงฆ์ จำนวน 22 รูป เพื่อน้อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลทานบารมี ถวายมหาสังฆทาน อุทิศถวาย พ่อขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด วัฒนธรรมประเพณีแห่งพระพุทธศาสนาให้ดำรงค์ คงอยู่สืบไป