อุตรดิตถ์ จิตอาสาเรือนจำจังหวัด ร่วมรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัด”ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางปิ่นมณี พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.อ.สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ว่าที่ ร.ท.ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง นายกิติพงษ์ วงค์สาม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน รหัส ก 505 ที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้ทำการตัดกิ่งไม้ที่อยู่รอบเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านทิศเหนือที่อยู่ติดกับโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองที่มารอรับนักเรียนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมาริมถนน ซึ่งต้นไม้เหล่านี้มีกิ่งก้านที่ยื่น ออกมานอกไหล่ทางประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนมี่พายุลมแรง จึงร่วมกันกับจิตอาสาช่วยกันทำความดี ตัดกิ่งไม้ริมไหล่ทางดังกล่าวในวันนี้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน