สาธิต ม.6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลอันดับ 2 วิชาฟิสิกส์

เมื่อต้นดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา  นายธิษณัช ปิยเธียรสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการแข่งขันทางวิชาการ สงครามแห่งปัญญา วิชาฟิสิกส์ โครงการ ACADEMIC WAR ระดับประเทศ จัดแข่งขันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นับว่าเป็นการแข่งขันจากตัวแทนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

TCASter หน่วยงานที่เกี่ยวกับการอบรมติวเตอร์ให้ความรู้ สำหรับเด็กที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเด็กสามารถนำเอาผลงานนี้ไปยื่นพอร์ตกับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย วิธีการสอบแข่งขันตอบที่ละข้อ โจทย์จะอยู่บนจอ และเก็บกระดาษคำตอบเป็นข้อๆ ถ้าคิดไม่ออกภายใน 5 นาที ส่งกระดาษเปล่า ทั้งนี้มีการจัดแข่งขันทุกปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์