พิษณุโลก “ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น” ชมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน สัมผัสความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา “มูเตลู”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา14.00 น. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ชุมชนแสงดาว ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมสำรวจเส้นทางด้วยการขึ้นรถอีแต๊กชมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชุมชน สัมผัสความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา (มูเตลู)ของตำบลปากโทก

เส้นทางการท่องเที่ยว “ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น” ของตำบลปากโทก เริ่มต้นด้วย จุดที่ 1 ไหว้หลวงพ่อโต หลวงพ่อเขียน หลวงพ่อแพร วัดไผ่ค่อมรัตนาราม จุดที่ 2 ไหว้ขอพรด้านโชคลาภ ศาลพระนางเจ้าแสนคำเมือง และเจ้าพ่อดอกไม้ ดอกบัว ณ ที่ทำการ อบต.ปากโทก จุดที่ 3 แขวนดาวไม้ไผ่ขอพรด้านความรักและสุขภาพ ที่ต้นยางนาคู่อายุกว่า 600 ปี จุดที่ 4 สักการะ สรีระไม่เน่าไม่เปื่อยขององค์หลวงพ่อ สุเทพ โชติโย อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงดาว และเสี่ยงทายโชคชะตา โดยการยกองค์หลวงพ่อดำ และจุดที่ 5 ไหว้ศาลพระพรหมที่มีขนาดใหญ่

นอกจากเส้นทางการท่องเที่ยวสายมูเตลูแล้ว ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีตลาดวัฒนธรรมให้ลิ้มรสอาหารหลากหลายทั้งหวาน คาว เช่น แป้งข้าวหมาก ลอดช่องสิงคโปร์ แกงหยวก แกงหอยผัดไทย หอยทอด ทอดมัน ผักพื้นบ้าน มีบริการนวดแผนไทย

ในการแถลงข่าวมีกวาระสำคัญ วาระแรก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึง การพัฒนาพื้นที่ห่างไกล “บ้านน้ำแจ้งพัฒนา” กลไกสร้างความปลอดภัย รับ-ส่งนักเรียน วาระที่สอง นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนโหลดแอปพลิเคชันบัตรประชาชนดิจิทัล (ThaiD) ใช้ยืนยันตัวตนแทนบัตรตัวจริง-ทะเบียนบ้านได้ วาระที่สาม นายทวีศักดิ์ ล่อกา ปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ของดีตำบลชมพูประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21- 23 กรกฎาคม 2566 วาระที่สี่ นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งถึงงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-20 สิงหาคม 2566 และวาระสุดท้าย นายจรัญ แก้วทุม นายก อบต.ปากโทก บอกเล่า”ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น