กองบิน 46 ร่วมประชาชน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำ (คลิป)

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน46 มอบหมายให้ นาวาอากาศโท พีระพัฒน์ ปั้นกล่ำ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 จิตอาสา 904 และทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกักเก็บน้ำ ในช่วงฤดูฝน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 สนับสนุนกระสอบทราย จำนวน 1,000 ใบ พร้อมอุปกรณ์ และกำลังพลทหารจิตอาสา จำนวน 20 คน โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม และพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพอากาศ และจิตอาสา 904 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงได้ร่วมกับชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งให้กำลังใจ และสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะน้ำคือชีวิต ณ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก