พิษณุโลก “คูเมืองประตูชัย” ปรับปรุงทัศนียภาพ แลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางเมือง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)เวลา 08.30 น. ณ สวนจักรี คูเมืองเขตเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

คูเมืองพิษณุโลก ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งประวัติศาสตร์ ในบริเวณเดียวกับกำแพงเมืองพิษณุโลก เดิมเป็นกำแพงดินเช่นเดียวกับกำแพงเมืองสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เพื่อป้องกันอริราชศัตรู ครั้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดให้ช่างฝรั่งเศสสร้างกำแพงใหม่โดยก่ออิฐให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้รื้อกำแพงเมืองและป้อมต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากพม่า สำหรับคูเมือง พบเห็นได้ตามแนวที่ขนานกับถนนพระร่วง หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

“คูเมืองจังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งเป็นที่รองรับน้ำและ ระบายน้ำในเขตเมืองลงสู่แม่น้ำน่าน สวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันสภาพคูเมือง กว้าง 25 เมตร ความยาว 1,390 เมตร (ทิศเหนือ ความกว้าง 23 เมตร ความยาว 390 เมตร และทิศใต้ ความกว้าง 25 เมตร ความยาว 1,000 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมืองในจังหวัดพิษณุโลก” ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ประสานกับสำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ นำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เพื่อขุดลอกตักดินเลนที่สะสมมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี เป็นการบำบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาด และนำดินเลนไปจัดการในพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของเทศบาลนครพิษณุโลก

การดำเนินการกำหนดพื้นที่ 1. คลองคูเมืองบริเวณ ประตูหลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึง วัดคูหาสวรรค์ 2. คลองคูเมือง สี่แยกวัดคูหาสวรรค์ ถึง บริเวณสะพานประตูชัย 3. คลอง คูเมืองจาก สะพานประตูชัยถึง แยกป้อมเพชร 4. คลองคูเมือง แยกป้อมเพชร ถึง บริเวณหัวตะแลงแกง ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนพระราชวังจันทน์ เพื่อขุดลอก จกดินเลนที่สะสมมาเป็นเวลานาน ออกจากคูคลอง เป็นการบำบัด และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาด ในการนี้ ปภ.จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับจิตอาสาและผู้ปฏิบัติงาน เมนูข้าวกะเพรา ไข่เจียว

Cr=ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก