ท่องเทียว

ลำพูน อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ลำพูน อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ร่วมกับ กองกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว

ผู้เข้ารับอบรม 8 อำเภอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอำนวยความสะดวก การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ประการสำคัญสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
การให้ความรู้เรื่อง การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย การทำงานเป็นทีม ยุทธวิถีการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close