ผู้ว่าฯ เชียงราย คาดโทษข้าราชการ ทำผิดกฎหมายจราจร โดนวินัย

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและมอบนโยบายให้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ยาว เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลห้วยสัก และเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณแยกวัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง

โดยมี พันเอกพศิน แสงคำ รอง ผอ. รมน.จังหวัดเชียงราย นายอำเภอเมืองเชียงราย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า มีความเป็นห่วงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย ขอให้ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน และป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

โดยเฉพาะคืนวันนี้ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน และบังคับใช้มาตรการ 10 รสขม.อย่างจริงจัง หากเป็นราชการ เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษทางวินัยทันที