พิษณุโลก มอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง”เชื่อมโยงสู่เส้นทางท่องเที่ยว

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด มอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวนทั้งสิ้น 157 ราย

โดยแบ่งเป็นรายกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม (137 ราย) และรายเดี่ยว จำนวน 20 ราย ณ สวนอินทผลัม บ้านเขาดิน ตำบลไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งสนับสนุนต่อยอดสินค้า GI สู่เส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ อาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของ สินค้าเกษตรเฉพาะพื้นที่ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณ์เฉพาะของสินค้า ที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จากชุมชน สู่เศรษฐกิจจังหวัด และประเทศต่อไป

สำหรับการมอบใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) : มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก “ ผลทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวล ไม่ช้ำง่าย ผลสุกเนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น เนียน ไม่มีเสี้ยน เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง ปลูกในพื้นที่ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ” พร้อมเชื่อมโยง GI สู่เส้นทางการท่องเที่ยว