พะเยา สาวรำวงย้อนยุค เชียงใหม่-พะเยาจัด ประเพณีไหว้ครูรำวงย้อนยุค (รําวงมาตรฐาน) ปีที่ 9

บริเวณลานดอกตะล่อม ถนนแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำเมืองชุม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีไหว้ครูรำวงย้อนยุค หรือรำวงมาตรฐาน ที่ทาง คณะสาวรำวง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา ร่วมจัดทำพิธีขึ้น เป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการ สักการะไหว้ครู รดน้ำดำหัว แม่ครู ที่ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดวิชาการรำวงย้อนยุค ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันและ เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการขอพรให้แม่ครู ช่วยปกปักรักษาให้แก่คณะลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาไหว้ครู ช่วยปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ อยู่ดีมีสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคภัยไข้เจ็บ

ซึ่งพิธีไหว้ครูได้มีการจัด ขันครูโดยมี การจัดตั้งโต๊ะ วาง ขันธ์ครู ดอกไม้ธูปเทียน อาหารขนมนมเนยเหล้ายาปลาปิ้ง น้ำขมิ้นส้มป่อย และเครื่อง ขันครูนำมาจัดตั้งวางไว้บนโต๊ะ เพื่อให้แม่ครูจากจังหวัดเชียงใหม่ มอบขันครู ให้กับ แม่ครู จังหวัดพะเยา เป็นผู้รับขันครูรวมทั้งน้ำขมิ้นส้มป่อย พร้อมคณะลูกศิษย์ลูกหาจากจังหวัดเชียงใหม่ -พะเยา เพื่อไหว้ครูและรดน้ำดำหัวแม่ครู หรือผู้สอนการเล่นฟ้อนเต้น รำวง ย้อนยุค เพื่อเป็นการตอบแทน พระคุณและ เป็นการแสดง ความเคารพนับถือ สิ่งใดยึดถือปฏิบัติกันมา งานประจำทุกปี

หลังจากทำพิธีไหว้ครูเสร็จก็ได้มี การ เต้นฟ้อน รำวง ของคณะลูกศิษย์ จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดพะเยา ถวายแม่ครู หลังจากนั้นก็จะได้มีการทำพิธีใช้น้ำขมิ้นส้มป่อย รดน้ำ ดำหัว ขอพร แม่ครูหลังจากนั้นก็จะได้มีการแสดงการเต้นรำวง ของแต่ละคณะ โชว์สลับสับเปลี่ยนกันไปมา โดยมีเสียง ดนตรีประกอบในการเต้นรำ ซึ่งก็ได้สร้างความ สนุกสนาน ไปทั่วบริเวณ

นางพวงทอง ปาทา ประธาน คณะสาว รำวงย้อนยุค อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าทางคณะลูกศิษย์สาวรำวงย้อนยุคอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ได้มารับขันครู ไปแล้ว ก่อนนำไป จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มหลัก 3 กลุ่มคือกลุ่มดอกดาวเรือง กลุ่มดอกชวนชม และกลุ่มดอกทานตะวัน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้ก็ได้มารับเอาขันครูจากกลุ่มดอกตะล่อม ซึ่งเป็นแม่ครูใหญ่ จังหวัดพะเยา พอถึงในช่วงเดือนพฤษภาคม ทางคณะลูกศิษย์ลูกหา สาวรำวงย้อนยุคอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็จะพากันเดินทางมาร่วมสักการะไหว้ครูรดน้ำดำหัวแม่ครู ซึ่งได้ยึดถือ เป็นประเพณีมา เป็น ปีที่ 9 แล้ว

สำหรับการรำวงย้อนยุคของกลุ่มผู้สูงอายุ และทุกเพศทุกวัย ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังเป็นการบำบัดผู้ที่เจ็บป่วยไข้ทำให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้น หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอด จากแม่ครู ดอกตะล่อมในจังหวัดพะเยาก็ได้นำไปเผยแผ่ขยายเป็นกลุ่มเป็นชมรมรำวงย้อนยุคในเขตอำเภอสันกำแพงและอีกหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 คน และจะมีการขยายเพิ่มออกไปให้ทั่ว เพื่อให้ผู้คนทุกเพศทุกวัย ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยการออกกำลังกาย แบบรำวงย้อนยุค ซึ่งในปัจจุบันจะหาดูชมได้ยาก จึงได้ ทำการอนุรักษ์ ไว้ให้คงอยู่สืบไป

นางแสงคล้าย แก้วคำ แม่ครู สาวรำวงดอกตะล่อม จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ประเพณี ไหว้ครูของสาวรำวงย้อนยุคถือเป็นประเพณีที่ได้สืบทอดกันมา ตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน และทาง คณะรำวงย้อนยุค ดอกตะล่อม ได้ไปรับขันครูมาจากจังหวัดเชียงรายมา เมื่อหลายปีก่อน และได้มีการถ่ายทอดให้กับคณะ สาวรำวงย้อนยุคจังหวัดเชียงใหม่ รับขันธ์ครู สืบต่อ อีกที ซึ่งเป็นการเผยแผ่ และส่งเสริม ให้คณะสาวรำวงย้อนยุค ให้คงอยู่กับในยุคปัจจุบัน การจัดพิธีไหว้ครู ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 และได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดังกล่าว

สัมภาษณ์นางพวงทอง ปาทา ประธานคณะสาวรำวงย้อนยุคอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่

สัมภาษณ์ นางแสงคล้าย แก้วคำ แม่ครู สาวรำวง ดอกตะล่อม จังหวัดพะเยา