พิษณุโลก จัดมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 คืน 3 วัน

 

นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดแสดงมหรสพสมโภช ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสวนกลางเมืองและชมน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสัญญาณถ่านทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT เพื่อเปิดงานและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

วันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 18.00 -22.30 น.กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชมสาธิตการทำบุหงาร่ำไป และดอกรวงผึ้ง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และการแสดงมหรสพสมโภช มหกรรมการแสดงพื้นบ้านมังคละและรำมังคละจำนวน 238 คน โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก​ ออเครสตร้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โซนอาหารโบราณ Otop ธงฟ้า ฝึกอาชีพ การแสดงเวทีเล็ก วันละ 6 ชุด นักเรียนจากสพป.พิษณุโลก เขต 1 -2-3 และ สพม.39 สภาเด็กเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18.00 – 22.30 น.ชมการแสดงมหาดุริยางค์ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ รำใต้ร่มบุญ รำอวยพร ระบำเทพบันเทิง รำอวยพรอ่อนหวาน ฟ้อนมาลัย รำอศิรวาท รำแสงทองของแผ่นดิน การแสดงจากนักเรียนเทศบาลนคร การแสดงสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 18.00 -22.30 น.ชมการแสดงมหาดุริยางค์ จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ชมการแสดงวงออร์เครสตร้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม การแสดงพิษณุโลกเมืองงาม ลือนามวัฒนธรรม ฟ้อนอวยพร ระบำดอกบัว ระบำเทพบันเทิง เซิ้งปางหวาย ฟ้อนหางนกยูง ดนตรีไทยของชมรมผู้สูงอายุ ดนตรีในสวนกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 (มทบ.39)