พะเยา ภัยแล้งขาดน้ำ ทำประปาภูเขา 15 กม.

สถานการณ์ภัยแล้งกระทบชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังขาดน้ำอุปโภคบริโภค โดยชาวบ้านต้องช่วยกันจัดสร้างประปาภูเขา ซึ่งมีระยะทางรวมกว่า 15 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้แรงงานเดินเท้าเข้าทำประปาแหล่งต้นน้ำกว่า 6 กิโลเมตร

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมมือกันลำเลียงท่อประปาจำนวนมาก โดยการเดินเท้ากว่า 6 กิโลเมตร เข้าทำการติดตั้งประปาภูเขา บริเวณขุนน้ำ ห้วยวัดแยกซ้าย อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อทำการดึงน้ำบริเวณดังกล่าวมาผลิตเป็นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่กว่า 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ หลังประสบกับสภาวะภัยแล้งจนไม่สามารถมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค

โดยนายวีระพงษ์ ใจลา กำนันตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่าในส่วนของตำบลบ้านต๊ำนั้นได้ประสบกับภาวะปัญหาภัยแล้งมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมาทางหมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการ จัดสร้างประปาภูเขา และในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งก็ได้ทวีความรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดและทางเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เพื่อทำการจัดสร้างประปาภูเขาดังกล่าว โดยใช้ความร่วมมือของแรงงานชาวบ้าน ที่ช่วยกันทำ ซึ่งคาดว่าหากทำการต่อท่อประปาภูเขาตรงนี้เสร็จสิ้น ก็จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคกว่า 7-8 หมู่บ้านได้

สัมภาษณ์… นายวีระพงษ์ ใจลา กำนันตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา