“ป่าแหว่ง”พ่นพิษ ผู้รับเหมาช่วงเดือดร้อนหนัก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้รับเหมารายย่อยกว่า 20 ราย ที่รับจ้างเหมาช่วงต่อจากบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม ในการก่อสร้างโครงการบ้านพักข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 หรือ “บ้านป่าแหว่ง” เชิงดอยสุเทพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้กลุ่มผู้รับเหมาที่รับช่วง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทั้งค่าแรงและค่าวัสดุ เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทเอกชนผู้รับเหมาคู่สัญญาของสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นเงินหลายล้านบาท ทั้งที่บริษัทได้รับเงินค่าจ้างไปแล้ว ที่ผ่านมาได้ติดตามทวงถามมาอย่างเนื่อง

อีกทั้ง ได้ร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลานานหลายเดือนแล้ว จึงเดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง เพื่อขอรับเอกสารที่เคยยื่นคำร้องไว้กลับคืนมา และจะไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป