พิษณุโลก เร่งรื้อถอนอาคารบดบังศาลพระองค์ดำนำวัสดุใช้ก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้าด้านหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกรมศิลปากรได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณเขตโบราณสถาน พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมลักษณ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างรื้อถอนและก่อสร้างอาคารหลังใหม่ด้านหลังศาลหลังเดิมเป็นรูปเกือกม้าหรือตัวC ซึ่งออกแแบบโดยกรมศิลปากร

 

ทั้งนี้ มีรูปแบบอาคารกำหนดให้นำวัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอนอาคารที่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำไปใช้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่บริเวณด้านหลัง โดยกำหนดสัญญาจ้างระหว่างสำนักศิลปากรที่ 6  กับห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมลักษณ์ก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ 7 / 2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เริ่มสัญญา 10 เมษายน2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กันยายน2562 ระยะเวลาดำเนินการ 174 วัน

สำหรับงบประมาณรื้อถอนและก่อสร้างอาคารหลังใหม่วงเงิน 22,200,000 บาท พร้อมกันนี้จะตกแต่งลานปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและสมพระเกียรติ พื้นผิวถนนเป็นตัวหนอนสลับสีเชื่อมถึงหินอ่อนหน้าศาลสมเด็จฯ ส่วนวัสดุที่ได้จากการรื้อจากตำหนักอาทิหลังคาเหล็ก,ประตูหน้าต่างจะนำมาใช้กับอาคารด้านหลังศาลเก่าล้อมรอบศาลเก่าซึ่งออกแบบไว้ใหม่เป็นรูปเกือกม้า หรือตัว C