นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมพระพุทธมหามุนี องค์จำลองจากเมืองมัณฑะเลย์ และพระนอน องค์ใหญ่กว่า 40 เมตร ที่วัดไทยวัฒนาราม ในช่วงเทศกาลปีใหม่คึกคัก


บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ยังคงคึกคักต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่วัดไทยวัฒนาราม บ้านแม่ตาว หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทาง เข้าเที่ยวชมความสวยงาม และศิลปะของชาวไทยใหญ่ ภายในวัดอย่างต่อเนื่อง


ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจมาก อาทิ วิหารสีทอง เป็นพระวิหารที่โดดเด่น ด้วยศิลปะแบบพม่า มีลวดลายแกะสลักสีทองลงบนพื้นผนังสีแดง ล้อมด้วยกำแพงสีแดงและรูปปั้นลายหงส์สีทอง บริเวณทางเดินมีรูปปั้นสีทองเป็นโลหะสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้า


วิหารพระมหามุนี หลังคาเป็นทรงสี่เหลี่ยมหลายชั้น แต่ละชั้นประดับลวดลายต่าง ๆ ตามศิลปะพม่า ฐานของหลังคาวิหารประดับด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ โดยรอบ ภายในวิหารพระมหามุนี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่ององค์ใหญ่ ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมหามุนีองค์จริง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวมัณฑะเลย์ของประเทศพม่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตาก ศรัทธาเลื่อมใสกันมาก นอกจากพระมหามุนีแล้ว ภายในพระวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณะต่าง ๆ ตามอิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ให้สักการะ


นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์โกนาวิน ได้จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เป็นเจดีย์เก้ายอด อยู่ใกล้กับพระวิหารมหามุนี เป็นเจดีย์ทรงมอญสีทองสุก ปลั่งทรงเครื่อง สวมฉัตร มีระฆังรอบฉัตร และเสาหงส์เป็นลักษณะของศิลปะมอญ เจดีย์องค์รอบ 8 ยอด องค์กลางใหญ่ 1 ยอด รวมเป็น 9 ยอด


รวมทั้งพระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ ความยาวตลอดทั้งองค์พระนอนประมาณ 40เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารเปิดโล่งด้านหลังของวัด นอกจากนี้ยังมีเทพทันใจและสิ่งศักดิสิทธิ์ต่างๆตั้งอยู่ภายในศาลาด้านหน้า ที่มีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามอีกด้วย

สำหรับการเดินทางมายังวัดไทยวัฒนาราม จากตัวอำเภอแม่สอด ไปตามทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด-ริมเมย ไปเส้นทางเดียวกับตลาดริมเมย ผ่านท่าอากาศยานแม่สอด และโรงเรียนบ้านแม่ตาวไปประมาณ 700 เมตร พบทางแยกขวามือมีป้ายบอกทางไปวัดไทยวัฒนาราม เลี้ยวเข้าไปประมาณ 200 เมตร จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น