ข่าวการศึกษา

พิษณุโลก ผอ.รร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ เผยถูกร้องเรียน มีผู้เสียประโยชน์หนุนหลัง

พิษณุโลก ผอ.รร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ เผยถูกร้องเรียน มีผู้เสียประโยชน์หนุนหลัง

คณะกรรมการสถานศึกษา”การันตี” ทุ่มเทพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ชี้เป็นความหวังของสังคมส่วนรวม


กรณีนักเรียนโรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และผู้ปกครองจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ขอให้ย้ายนางสาวทัศนีย์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ออกจากโรงเรียน เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหาร พูดจาจาบจ้วง โดยมีนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก รับเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

นางสาวทัศนีย์ กล่าวว่า เบื้องหลังมีข้าราชการครูบางคนเสียผลประโยชน์ ภายหลังที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกว่า 1 ปี ได้จัดระเบียบตารางการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าตามเวลาราชการ การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียน ซึ่งควรจะมอบให้บุคคลภายนอก เพราะทำให้กระทบกระเทือนเวลาราชการ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ครูบางคน จึงไปยุยงผู้ปกครองและเด็ก

“ขณะนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ กำลังติดตามเงินรายได้ของกองทุนโรงเรียนที่หายไป เชื่อว่ามีครูบางคนพยายามพูดจาให้เด็กเกลียดชังผู้บริหารออกมาร้องเรียน และขีดเขียน ข้อความต่างๆไปติดตามอาคารเรียน แม้ว่าจะพูดรุนแรงไปบ้าง แต่เข้าใจและได้ให้อภัยเด็กๆ วันหนึ่งคงได้เห็นตั้งใจดิฉันที่จะพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน” นางสาวทัศนีย์ กล่าว

ทางด้านนายสมประสงค์ อารมณ์ชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย ตำบลชมพู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่นางสาวทัศนีย์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีการพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่ คุณภาพการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ การประสานองค์กรต่างๆเข้ามามามีส่วนร่วมในจนมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย


นายวิชัย หรือตระกูล รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ กล่าวว่า อาจารย์ทัศนีย์ เป็นความหวังของโรงเรียนและชุมชนแห่งนี้ ตั้งใจทำงานทุ่มเททำความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีต่อการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ เพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 มีนักเรียน รวม 220 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close