กำนัน-ผญบ.-ชาวบ้าน รวมตัวยื่นหนังสือ ร้องนายอำเภอ คัดค้านโรงโม่หิน

วันที่ 7 มิ.ย.2566 นายจีรชัย อัมพุธกำนันตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชาวบ้านตำบลหนองหล่ม 9 หมู่บ้าน.กว่า 50 คน ได้ถือป้ายคัดค้าน การสำรวจป่าเพื่อทำโรงโม่หิน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหล่ม และยื่นหนังสือร้องคัดค้านกลุ่มนายทุนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ต่อนายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ ณที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่สำรวจพื้นป่ากันทำโรงโม่หินดังกล่าว เป็นป่าชุมชนต้นน้ำ ของตำบลหนองหล่ม และเป็นป่าที่ชาวบ้านทำการอนุรักษ์ไว้หากมีการทำลายหรือจัดตั้งโรงโม่หินก็จะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทำให้กลุ่มชาวบ้าน คัดค้าน การสำรวจ ป่า ของกลุ่มนายทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และล่าสุดได้ทำประชาคมของหมู่บ้าน มีมติไม่ให้มีการสำรวจผืนป่าเพื่อธำรงค์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รวมตัวกันทำหนังสือ คัดค้านยื่นต่อนายอำเภอ ดังกล่าว

นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ กล่าวว่าหลังจากได้รับหนังสือคัดค้านของผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านตำบลหนองหล่ม แล้วก็จะได้ทำ หนังสือ ชี้แจงต่อ อุตสาหกรรมจังหวัด ตามที่ชาวบ้านได้ ทำเรื่องขอคัดค้านและให้ยุติ การสำรวจทำโรงโม่หิน ต่อไป

นายจีรชัย อัมพุธ กำนันตำบลหนองหล่มกล่าวว่าในวันนี้ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านแกนนำชาวบ้านตำบลหนองหล่ม 9 หมู่บ้าน ได้ เข้ามายื่นหนังสือต่อนายอำเภอดอกคำใต้ เกี่ยวกับ ขอคัดค้าน การสำรวจก่อสร้าง โรงโม่หิน ในพื้นที่เขตป่า ในตำบลหนองหล่ม เนื่องจากผืนป่าดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำของตำบล ที่หล่อเลี้ยงอำเภอดอกคำใต้ โดยล่าสุดได้มีการ ประชามติของหมู่บ้าน มิให้มีการสำรวจหรือป่าทำโรงโม่หิน พร้อมกับทำหนังสือคัดค้านกลุ่มนายทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อนายอำเภอเพื่อให้ยุติ มิให้มีการสำรวจผืนป่าเพื่อทำโรงโม่หิน ดังกล่าว