พะเยา เริ่มแล้ว เปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ณ ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา


โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายอำเภอ แต่ละอำเภอ เกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2562


ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผลผลิตลิ้นจี่ ของกลุ่ม เกษตรกร ชาวสวนลิ้นจี่ ที่ได้เก็บผลผลิต นำออกมาจำหน่าย เริ่มราคาตั้งแต่ กิโลกรัมละ 20 – 80 บาทแล้วแต่ชนิดของพันธุ์ลิ้นจี่ สำหรับในงานมีการประกวดสดทั้งช่อ พันธุ์ ฮงฮวย รางวัลที่ 1 นายมานัส แก้วเขียว เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ รางวัลที่ 2 นายคัด เปียงปิ๋ว เกษตรกรตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจ และรางวัลที่ 3 นางแสงเพียร อภิชัยเกษตรกรตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ พร้อมเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

สำหรับพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ ในปีการผลิต 2562 จำนวน 13,975 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 10,056 ไร่ ผลผลิตประมาณ 4,900 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2561 ประมาณ 2,000 ตัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งความชื้นต่ำ ส่งผลให้ดอก และผลอ่อนของลิ้นจี่ ร่วง

ปัจจุบันลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากความหวาน หอม กรอบ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลิ้นจี่ต้นน้ำกว๊านพะเยา รวมทั้งผลผลิตออกสู่ตลาดก่อนจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่มีรายได้จากการจำหน่ายค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากลิ้นจี่มีอายุการเก็บรักษาสั้น สีผิวคล้ำทำให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

จังหวัดพะเยาจึงจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการช่วยกระจายผลผลิตลิ้นจี่สู่ผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย.