“วันวิสาขบูชา” นทท.ไทย – เทศ นั่งเรือพาย เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หลวงพ่อศิลาอายุ 547 ปี

วันที่ 3 มิ.ย 66 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณี วันวิสาขบูชา เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก โดยมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาในปีนี้ เปลี่ยนจาก นั่งเรือพาย เวียนเทียน ทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม มาเป็น นั่งเรือพาย ไปเวียนเทียน บนวัดติโลกอารามแทน เนื่องจากสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยาประสบกับภาวะภัยแล้งทำให้น้ำแห้ง จนต้องมีการเปลี่ยนจากเวียนเทียนทางน้ำมาเป็นเวียนเทียนทางบกแทน

สำหรับวัดติโลกอารามเป็นวัดโบราณมีอายุกว่า 547 ปี พระเจ้าติโลกราช เจ้าผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ โปรดให้พระยายุทธิษฐิระ เจ้าเมืองพะเยาสร้างขึ้น ราวปี พ.ศ. 2019-2029

และมี พระพุทธรูปหลวงพ่อศิลา สร้างด้วย หินแกะสลัก ประดิษฐานบนแท่น มีอายุกว่า 547ปี วัดติโลกอาราม เคยเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยจมอยู่กลางน้ำ กว๊านพะเยา ต่อมาได้มีการ บูรณะฟื้นฟู จนมาเป็นวัด บนน้ำและมีนั่งเรือพายเวียนเทียนรอบวัด จนเป็นหนึ่งเดียวของโลก ที่ไม่เหมือนที่ไหน กลายเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่สำคัญ ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก มา สักการะ กราบไหว้หลวงพ่อศิลา และท่องเที่ยว ชมน้ำ กว๊านพะเยา

 

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย

ปัณณวิชญ์ อยู่ดีจังหวัดพะเยา