พิษณุโลก จิตอาสาฯ ปลูกป่าวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตามโครงการ”นำร่องปลูกป่าต้นน้ำ”ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัด น้ำปิง-เชียงใหม่ ลุ่มน้ำน่าน- น่าน และพิษณุโลก ที่ บ้านสัมพันธ์ หมู่ 10 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย

วันที่ 3 มิถุนายน2566 นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผอ.ทสจ.พิษณุโลกพร้อมนายอำเภอนครไทย, ผู้นำท้องถิ่น, ท้องที่และประชาชนและนักเรียนร่วมกันปลูกป่าตาม”โครงการนำร่องปลูกป่าต้นน้ำ”

 

ซึ่งกำหนดพื้นที่ดำเนินการภาคเหนือเพื่อร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 2 ลุ่มน้ำ 3 จังหวัด ประกอบด้วยลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่านและจังหวัดพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก หาพื้นที่ปลูกป่าจำนวน 5 ไร่ ที่บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

นายวิทยา ณวิพันธ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวว่า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 นำประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้

ตามโครงการนำร่องปลูกป่าต้นน้ำ ปี 66 แบบจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของอนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความชุ่มชื้น และลดสภาวะโลกร้อน เพื่อให้ราษฎรได้แสดงความรัก ความสามัคคี ร่วมกันทำความดีด้วยการปลูกต้นไม้ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การปลูกป่าต้นน้ำ การปลูกป่าพื้นที่ภูเขาหัวโล้นหรือพื้นที่หัวจุก โดยนำจิตอาสา 904 ในพื้นที่จำนวน 250 คนปลูกป่าในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี