วิสาขบูชาปั่นทะลุดอยลอยฟ้าหาทุนมอบโรงพยาบาลอุ้มผางและสุขศาลาพระราชทาน

เมื่อเวลา 06.00 น วันที่ 18 พ.ค.ที่หน้าห้างโรบินสัน เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก พันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน “วิสาขบูชา ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งที่ 3 “ แม่สอด-อุ้มผาง มีผู้เข้าร่วมปั่นจำนวนกว่า 600 คน ใกลสุดจากจังหวัดสงขลา จุดแรกเริ่มจาก อ.แม่สอด ผ่าน อ.พบพระ จนถึงอำเภออุ้มผาง จ.ตาก แผ่นดินดอยลอยฟ้า ระยะทางกว่า 164กม.ผ่าน 1,219 โค้ง บนถนนลอยฟ้าที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ มีจุดพักเพื่อลงเวลาประทับตรา (check point) ณ บริเวณที่กำหนด โดยมีค่าสมัครคนละ 1,219 บาท เงินทุกบาทมอบโรงพยาบาลอุ้มผาง

ซึ่งนอกจากมีผู้สมัครลงทะเบียนกว่า 600 คน แล้วยังมีผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และสุขศาลาพระราชทาน ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ตลอดจนนำไปพัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น เพื่อจะได้ทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น