พิษณุโลก ผู้ว่าฯ- ป่าไม้ ปลูกป่า”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” กล้าไม้ 1,600 ต้น พื้นที่ 8 ไร่

วันที่ 1 มิถุนายน 66 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผอ.ทสจ.พิษณุโลก นายวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมหน่วยราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และประชาชนและนักเรียนร่วมกันปลูกป่า”วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2566 ณ บ้านหินลาด หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายวิทยา ณวิพันธ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นช่วงฤดูฝน จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ กอปรกับในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โดยประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญูที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนีในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริ พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถในราชกาลที่ 9

กรมป่าไม้จึงกำหนดให้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66 พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ วันนี้ที่พิษณุโลก จึงจัดปลูกป่าที่บ้านหินลาด หมู่ที่ 14 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง พื้นที่ 8 ไร่ จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อใช้ปลูก จำนวน 1,600 ต้น ได้แก่ ยางนา สักประดู่ มะค่าโมง พะยูง มะขามป้อม โดยมี อบต.ดอนทอง ผู้ใหญ่บ้านหินลาด ประชาชน นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ยินดีที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66 ขอให้ทุกคนตระหนักถึงวันต้นไม้ประจำปีของชาติ การปลูกป่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรป่าต้นน้ำลำธาร หากระบบนิเวศธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำ และทุกๆ คนก็จะได้รับผลเสียหายจากผลกระทบ จึงขอให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงช่วยกันดูแลบำรุงรักษาให้ต้นไม้ให้อยู่รอดเจริญเติบโตต่อไป