พิษณุโลก “พระพุทธชินราช” ครบรอบ 666 ปี 6 มิถุนายน 2566 ( 6/6/66)

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น.ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “พิษณุโลก Faith & Farm 2023” พิธีถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา 9,999 ดอก ริ้วขบวน 2,666 คน โดยเดินขบวนจากพระราชวังจันทน์

เวลา 07.00 เริ่มเคลื่อนขบวนนางรำ และริ้วขบวนผู้ถือดอกบัว 2,666 คนออกจากพระราชวังจันทน์ ปลายทางที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เมื่อถึงวัดใหญ่พิธีเวียนเทียน 3 รอบ พิธีถวายดอกบัว นางรำ 666 คน รำถวายเป็นพุุทธบูชา

จากนั้นเวลา 10.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จัดให้มีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธชินราชจำลอง ชมการสาธิตการหล่อพระพุทธชินราช รุ่น 666 ปี ทวีโชคที่จัดสร้างโดย จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ศิลปาจารย์คนแรกของประเทศไทย ครูช่างผู้สร้างสรรค์พระพุทธชินราชจำลอง ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

ในงานนี้มีการจับคู่ธุรกิจจากหลายประเทศที่สวนทุเรียน ณ บ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง เป็นการตอกย้ำเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบความศรัทธาและด้านการเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก

อนึ่ง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นส่วนหนึ่งกับการพับดอกบัว จำนวน 9,999 ดอก เพื่อถวายพระพุทธชินราช เป็นพุทธบูชา