ข่าวศิลปวัฒนธรรม

นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 รองอันดับ 2 พ้นตำแหน่ง ภูมิลำเนาไม่ครบ 1 ปี

นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 รองอันดับ 2 พ้นตำแหน่ง อยู่ไม่ครบ 1 ปี


ตามที่กองประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ได้เปิดรับสมัครสาวงามเข้าร่วมการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครและประกวดเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ. เวทีกลาง งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และในวันที่ 18 มกราคม 2561 กองประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561

ขอเรียนแจ้งให้ สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ พบว่า มีผู้สมัคร รายของ นางสาวณิชาภัทร พนะสัน ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการประกวด หมายเลข 11 โดย อำเภอบ้านโคก เป็นผู้ส่งเข้าประกวดฯ พบว่า นางสาวณิชาภัทร พนะสัน มิได้อยู่ หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อกันไม่ถึง 1 ปี ซึ่งผิดเงื่อนไขของคุณสมบัติผู้เข้าประกวด ทางกองประกวดและคณะกรรมการติดสินการประกวด จึงมีมติร่วมกันให้ นางสาวณิชาภัทร พนะสัน พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นผู้ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 2 นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 และนางสาวณิชาภัทร พนะสัน ยินดีและลงนามในหนังสือสละสิทธิ์ในการรับรางวัลใดๆ จากตำแหน่งดังกล่าวในครั้งนี้

คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวอุตรดิตถ์ จึงมีมติเห็นชอบในการมอบรางวัลตำแหน่ง รองอันดับ 2 นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 ให้กับผู้เข้าประกวด หมายเลข 4 คือ นางสาวณัฏฐา เมืองเชย โดย วิเชียรผ้าไทยและพรรณฐวีคลินิก เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากการประกวดลำดับที่ 4 และเป็นผู้ที่เหมาะสมได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 2 นางสาวอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 พร้อมรางวัลจากตำแหน่งดังกล่าว

ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close