พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช แถลงความสำเร็จการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน และหลอดเลือดสมองผ่านสายสวน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมเดอะปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นพ.เจริญรัตน์ ชัยเจริญธนพร นายแพทย์เฉพาะทางสมอง เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของความพิการและการเสียชีวิตของประชากร ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลักคือ 1 หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน 2 หลอดเลือดสมองแตก

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เปิดให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ด้วยการใช้ยาสลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำมาตั้งแต่ปี 2559 และจัดตั้งหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในปี 2561 เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันโดยเฉลี่ย 1,200 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันได้ก้าวหน้าไปมาก โดยสามารถทำการรักษาด้วยการรากหรือดูดลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมองผ่านสายสวนหลอดเลือดได้โดยตรง ซึ่งให้ผลการรักษาและผลทางคลินิกดีกว่ามาก เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการใช้ยาสลบลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำเพียงอย่างเดียวในปี 2564 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จึงได้เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคด้วยวิธีดังกล่าว และเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในภาคเหนือตอนล่างและในเขตสุขภาพที่ 2 ที่ให้รักษาด้วยวิธีนี้

โดยในปัจจุบันได้ให้รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดไปแล้วทั้งสิ้น 24 ราย ผลลัพธ์การรักษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีความพิการ หรือความพิการเล็กน้อย ซึ่งสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ นอกจากหลอดเลือดสมองอุดตันแล้ว ในกลุ่มผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะเลือดออกในสมองก็สามารถรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด โดยใช้วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดเล็ก รักษาผ่านสายสวนได้เช่นกัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวและเวลาในการนอนโรงพยาบาล