พิษณุโลก เชิญชวนกดไลฟ์ กดแชร์ ใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน ชิงรางวัล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น ห้องประชุมโรงแรมเดอะปาร์คพิษณุโลก นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าว จังหวัดพิษณุโลกเชิญชวนร่วมการประกวด พิษณุโลกใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายนถึง 31 กรกฎาคม 2566

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าประกวด (นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ) โดยแบ่งประเภทที่ 1 ระดับประถมศึกษา ประเภทที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประเภทที่ 3 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประเภทที่ 4 บุคคลทั่วไป โดยมีเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากผลรวมของยอดไลค์และแชร์ ที่มากที่สุดในแต่ละประเภท

การสมัครเข้าร่วมประกวดผ่าน google form โดยกรอกข้อมูลลิงค์ (Link URL) ของโพสต์ที่ส่งเข้าประกวดและข้อมูลอื่นให้ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนถึง 31 กรกฎาคม 2566 เชิญชวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์โพสที่ส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2566 (ยุติการนับคะแนนวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00 น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-282-359